2007-05-29

Kaip atsikratyti įkyruolio

Jeigu prie tavęs autobuse, toleibuse ar lėktuve pristojo koks nors prašalaitis, kuris niekaip nepalieka tavęs ramybėje, gal būt jo atsikratyti tau padės štai šie patarimai:
  1. atidaryk savo nešiojamo kompiuterio krepšį (žinoma, jeigu tu jį turi, priešingu atveju gali toliau nebeskaityti);
  2. lėtai ir ramiai iš krepšio ištrauk kompiuterį;
  3. įjunk ir atidaryk kompiuterio ekraną;
  4. tai darydamas įsitikink, kad kompiuterio ekranas yra gerai matomas ir ramybėje tavęs nepaliekančiam įkyruoliui;
  5. atsidaryk elektroninio pašto laišką su apačioje esančia nuoroda;
  6. užmerk akis ir pasukęs veidą dangaus link;
  7. spustelk šią nuorodos http://www.thecleverest.com/countdown.swf

Jeigu taip padarysi, būtinai sugrįšk (kai galėsi) ir parašyk komentarą, kaip sekėsi.

O jei rimtai, dar studentavimo laikais turėjau labai panašų nuotykį Čekijoje. Tąkart su būreliu bičiulių leidome karštas vasaros dieneles vienoje poilsiavietėje šalia didžiulio ežero. Vakarais susėsdavome nedidelėje lauko kavinėje ir linksmai liurlindami skanų (ir pigų) čekišką alų blevyzgodavome iki paryčių. Vieną tokį linksmą pavakarį prie mūsų stalo atlingavo gerai įkaušęs vietinis, kuris kartu su savo kompanija plempė alų toje pačioje kavinėje. Buvo akivaizdu, kad vyrukas, kuris ganėtinai sunkiai laikėsi ant kojų, prie mūsų stalo sustojo ne šiaip sau. Šiek tiek pasvyravęs ir patylėjęs jis ištraukė savo ranką iš kišenės, parodė, kad saujoje tvirtai sugniaužęs laiko granatą ir, kol mes dar nebuvome spėję ir mirktelėti, staigiu mostu ištraukęs granatos žiedą padėjo ją mūsų stalo viduryje ir movė šalin. Matyt, kad mano savisaugos instinktas buvo neblogai išlavintas, kadangi jau sekančią akimirką aš kūlvirsčiais liuoktelėjau per gana aukštą kavinės tvorą. Iš paskos į visas puses vartydami kėdes ir stumdydami staliukus skuodė mano bičiuliai, jais pasekė prie gretimų staliukų sėdėję kiti vietiniai poilsiautojai. Tik vienas iš mano draugų, kuris iš netikėtumo visiškai prarado amą, liko sėdėti prie stalo negalėdamas atplėšti akių nuo priešais jį gulinčio metalo gabalo. Na, o kas buvo toliau? Nieko. Tiesiog iš kažkur ir vėl atsirado sprogmens savininkas, kuris paėmė granatą ir įstatęs į vietą žiedą bei spragtelėjęs jungikliu, prisidegė iš burnos styrančią cigaretę.

Komentarų nėra: